POMOGĘ CI SKUTECZNIEJ WYRAZIĆ TO, KIM JUŻ JESTEŚ ORAZ DOTRZEĆ Z TWOIM PRZEKAZEM DO LUDZI, KTÓRZY CHCĄ CIĘ USŁYSZEĆ

W CZYM POMOŻE CI MARKA OSOBISTA?

Ułatwi rozwój Twojego biznesu

Pozwoli lepiej poznać innym Twoje supermocne

Ułatwi zbudowanie marki eksperta

Podbije Twoją reputację

Poprawi sprzedaż produktów

Uwiarygodni Twoją ekspertyzę

Poprzez publikowane przez Ciebie treści pozwoli dotrzeć do kontrahentów, kooperantów, partnerów biznesowych

Ułatwi zbudowanie sieci wartościowych kontaktów oraz pomoże Ci w pogłębieniu relacji

Poprawi Twoją widoczność w kluczowych dla promocji mediach i kanałach komunikacji

Utoruje drogę do lepszych, intratniejszych zleceń

CO ZAWIERA STRATEGIA MARKI OSOBISTEJ?

Część 1 // Badania i research

Co wchodzi w skład tej części strategii?

Wywiady swobodne np. z współpracownikami, Twoimi byłymi szefami, z klientami

Analiza dostarczonych przez Ciebie danych wtórnych, tj. na przykład: referencji, opinii, ankiet ewaluacyjnych, ofert, CV, portfolio, wyników testów i innych

Analiza kluczowej konkurencji pod kątem oferty i jej wyróżników, jak również kanałów komunikacji (i punktów styku z klientami)

Analiza trendów w Twojej branży

Analiza raportów, diagnoz, prognoz i innych danych desk research, na podstawie których zidentyfikuję atrakcyjne przychodowo nisze/ obszary

Analiza forów internetowych i grup, które ułatwią świeży wgląd w potrzeby klienta

Dzięki tej części strategii:

Rozpoznasz swoje mocne strony, umiejętności i talenty oraz potencjał osobisty i zawodowy w obszarze działania, myślenia oraz relacji

Poznasz archetyp swojej marki oraz kluczowe wartości

Uporządkujemy Twoje cele

Ćwiczenia, które wykonasz, ułatwią Ci przełożenie własnych zasobów na ofertę, która trafi do umysłów i serc klientów/ partnerów

Na podstawie testu Clifton StrengthsFinder, testu 16Personalities, testów predyspozycji zawodowych
i innych zweryfikujesz lub potwierdzisz przeświadczenia dotyczące talentów, mocnych stron, stylu pracy/ współpracy oraz osobowości

Część 2 // Grupy docelowe, partnerzy, interesariusze i konkurencja // 🅺🅻🅸🅺🅽🅸🅹, aby rozwinąć

Co wchodzi w skład tej części strategii?

Ustalenie grupy docelowej Twojej marki osobistej, jak również jej partnerów oraz interesariuszy

Podział grupy na segmenty/ kategorie

Pozyskanie danych na temat stylu życia, postaw, wartości, zwyczajów zakupowych i preferencji Twoich klientów

Identyfikacja oczekiwanych korzyści, bolączek oraz zadań Twoich klientów – problemów i przeszkód oraz pragnień i potrzeb

Analiza kluczowej i bezpośredniej konkurencji, tj. danych na temat oferty/ produktów konkurencji – jej/ ich propozycji wartości oraz wyróżników ofertowych/ przewag konkurencyjnych

Dzięki tej części strategii:

Zdobędziesz pewność, kto jest Twoim klientem, kto może być parterem w Twoim biznesie (oraz co przekona ich, aby wybrali właśnie Ciebie)?

Poznasz potrzeby swojej grupy docelowej, co pozwoli Ci na przygotowanie dopasowanej oferty

Potwierdzisz, że branża, którą obrałeś, ma przyszłość

Dzięki wnioskom z analizy konkurencji przygotujesz dopasowaną ofertę, która pozytywnie wyróżni Cię na tle innych kandydatów/ oferentów

Część 3 // Tożsamość marki // 🅺🅻🅸🅺🅽🅸🅹, aby rozwinąć

Co wchodzi w skład tej części strategii?

Określenie wizji i misji marki. Misja odpowiada na pytanie: dlaczego marka istnieje?, zaś wizja to: obraz upragnionej przyszłości, o którą marka walczy

Ustalenie głównego archetypu marki oraz archetypów wspierających pozwalających nam lepiej – na poziomie słów i czynów – wyrażać osobowość marki

Wskazanie korzyści funkcjonalnych: co klient realnie ma z marki?, i emocjonalnych: jak klient czuje się dzięki marce?

Opracowanie obietnicy marki, czyli kluczowych korzyści, decydujących o pozyskaniu klienta/ współpracy

Ustalenie tzw. dowodów uwiarygadniających, odpowiadających na pytanie: co musi zobaczyć, usłyszeć, poczuć, czego powinien doświadczyć klient, aby uwierzył Twoim słownym zapewnieniom?

Pozycjonowanie marki – propozycja wartości oraz odróżniający na tle konkurencji wyróżnik

Kilka przykładowych pytań z tej części:

Jakie korzyści oferujesz?

W oparciu o co budujesz swoją ekspertyzę

Dlaczego ludzie mają Ci zaufać?

Dlaczego to właśnie Ciebie powinni wybrać?

Co Cię uwiarygadnia?

Jaką osobowość i relacje proponujesz?

Jak się z Tobą pracuje?

Co jest dla Twoich klientów głównym kryterium wyboru i oceny?

Część 4 // Komunikacja marki // 🅺🅻🅸🅺🅽🅸🅹, aby rozwinąć

Co wchodzi w skład tej części strategii?

Opracowanie kanałów i mediów komunikacji off-line i on-line oraz kluczowych punktów styku z marką na różnych etapach procesu budowania relacji z klientem (etap zainteresowania, rozważania, wzbudzania potrzeby posiadania oraz zakupu/ decyzji o współpracy)

Marketing treści – tematy i formaty komunikacji dla marki (w różnych kanałach)

Lejek realizujący kluczowy cel marketingowy lub sprzedażowy (np. budujący świadomość marki lub prowadzący do sprzedaży
produktu/ usługi)

Styl języka marki

Dzięki tej części strategii:

Dowiesz się, gdzie i jak budować swoją markę – zaplanujesz media komunikacji, czyli miejsca, w których będzie się ona pojawiać, np. blog, profil na Instagramie, Facebooku, Pintereście, LinkedIn i in.

Stworzysz plan działań angażujący Twoich klientów w mediach społecznościowych

Opracujesz tematy i formaty komunikacji oraz kalendarz publikacji

Przygotujesz zarys oferty na stronę www

Znajdziemy wydarzenia branżowe, wartościowe kursy certyfikujące, szkolenia i inne, które podbiją wartość Twojej marki

Odszukasz marki osobiste, z którymi wejdziesz we współpracę dla obopólnych korzyści

JAK W PRAKTYCE PRACUJEMY NAD STRATEGIĄ MARKI OSOBISTEJ?

W jaki modelu pracujemy?

W modelu iteracyjnym z wykorzystaniem metod projektowych.

Co to dla Ciebie oznacza? Że poszczególne części strategii są z Tobą na bieżąco konsultowane.

W jaki sposób? W formie warsztatów zdalnych, podczas których wspólnie wypracowujemy rozwiązania lub konsultujemy opracowany przeze mnie samodzielnie fragment strategii marki osobistej.

Jak w praktyce wyglądają warsztaty?

Przed spotkaniem – trwającym 60 minut – otrzymasz ode mnie jego krótką agendę lub cel/ zadanie, np. wyprowadzenie wniosków z wywiadów indywidualnych z Twoimi byłymi współpracownikami.

Łączymy się przez Google Meet lub Teams. Podczas warsztatów zdalnych omawiamy np. wyniki researchu i badań, konsultujemy opracowane przeze mnie samodzielnie części strategii lub wspólnie wypracowujemy rozwiązania/ wnioski.

Z jakich metod i narzędzi korzystamy?

Wykorzystujemy tu sprawdzone w boju i praktyce metody, podejścia, narzędzia, testy lub schematy postępowania, takie jak na przykład: persony, wywiad swobodny, mapy empatii, test Clifton StrengthsFinder, diagram czterech działań, mapę interesariuszy, ścieżkę klienta, metodę 5 Whys i tym podobne.

Na tej podstawie na bieżąco uzupełniam dokument strategii, do którego masz stały wgląd.

CO JESZCZE OTRZYMASZ?

Prezent 1

Test Clifton StrengthsFinder (o wartości ok. 100 zł), z pomocą którego rozpoznasz swoje top 5 talentów

Prezent 2

Szkolenie z programu Buffer (do obsługi mediów społecznościowych) i Canva (do projektowania graficznego na bazie estetycznych szablonów)

Prezent 3

Szkolenie z Social sellingu na LinkedIn, które ułatwi Ci zbudowanie relacji, rozbudowę sieci kontaktów oraz zaangażowanie społeczności

O MNIE

Od 14 lat buduję strategie marki i strategie komunikacji dla firm, produktów i osób
w oparciu o sprawdzone metody i modele takie jak np. Design thinking czy podejścia zwinne.

Byłem brand researcherem i brand plannerem w agencji brandingu strategicznego, pracowałem w Allegro dla marki Ceneo jako specjalista ds. marketingu i employer brandingu. Od 6 lat działam pod własną marką pracując dla soloprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm.

Więcej o moim doświadczeniu przeczytasz na tej stronie lub bezpośrednio na LinkedIn.

JAKIE JEST MOJE DOŚWIADCZENIE
W STRATEGII MARKI I MARKETINGU?

Lat doświadczenia w marketingu i strategii marki

Skonsultowanych marek i biznesów

Uczestników kursów, konsultacji lub warsztatów

NAJCZĘSTSZE PYTANIA
I ODPOWIEDZI

Ile trwa praca nad strategią?

Między 6 a 12 tygodni w zależności od zakresu strategii oraz Twojej dostępności.

Jak w praktyce wyglądają warsztaty zdalne?

Przed spotkaniem – trwającym zwykle 45 lub 60 minut – otrzymasz ode mnie krótką agendę spotkania i jego główny cel (np. wyprowadzenie wniosków z wywiadów indywidualnych z Twoimi byłymi współpracownikami).

Łączymy się przez Google Meet lub Teams. Podczas warsztatów zdalnych omawiamy np. wyniki researchu i badań, konsultujemy opracowane przeze mnie samodzielnie części strategii lub wspólnie wypracowujemy rozwiązania/ wnioski.

Wykorzystujemy tu sprawdzone w boju i praktyce metody, podejścia, narzędzia, testy lub schematy postępowania, takie jak na przykład: persony, wywiad indywidualny pogłębiony, mapa empatii, test Clifton StrengthsFinder, diagram czterech działań, mapa interesariuszy, ścieżka klienta, pięć razy dlaczego i tym podobne.

Na tej podstawie na bieżąco uzupełniam dokument strategii, do którego masz stały wgląd.

Co dokładnie otrzymam? Jaki będzie efekt?

Otrzymasz dokument strategii marki, który pomoże Ci zrealizować postawione w niej cele, na przykład: zwiększyć świadomość Twojej marki (w specjalizacji X) pod pozyskanie klientów Y, wypozycjonować Cię jako eksperta w temacie X, aby móc drożej sprzedawać swoje usługi, zwiększyć znajomość Twojej marki w grupie docelowej Y, aby zbudować lojalną społeczność (pod sprzedaż produktów cyfrowych), podbić reputację Twojej marki z wykorzystaniem strategii księżyca (np. poprzez współprace z markami o uznanej reputacji).

Jeśli chcesz popracować nad strategią marki osobistej, ale nie jesteś pewny, czy Twój cel się do tego nadaje, spotkaj się ze mną na Google Meet lub Teams. Rozmowa jest całkowicie bezpłatna i do niczego Cię nie zobowiązuje.

Z jakich części składa się strategia?

Cztery główne kategorie to: badania, grupy docelowe, tożsamość marki oraz komunikacja marki.

W tym miejscu sprawdzisz, co wchodzi w skład każdej z tych części.

Czy sama strategia wystarczy?

Sama strategia odpowie na wiele pytań, w tym: co?, jak?, w jaki sposób?, dla kogo?, z kim?, gdzie?, dlaczego? i po co?

Kluczowym zadaniem będzie bieżące wprowadzenie zapisów strategii marki osobistej w życie, poprzez np. tworzenie i promocję treści, budowanie relacji z odbiorcami, zabieranie głosu w dyskusji, zawieranie partnerstw i sojuszy, działania z interesariuszami itp.

Pomogą Ci w tym dodatkowe bonusy, które otrzymasz w cenie strategii – szkolenie z obsługi programu Buffer i Canva oraz szkolenie z Social sellingu na LinkedInkliknij, aby poznać szczegóły.

W jaki sposób pracujemy?

Pracujemy w modelu iteracyjnym z wykorzystaniem metod projektowych.

Co to dla Ciebie oznacza? Że poszczególne części strategii są z Tobą na bieżąco konsultowane. W jaki sposób? Najczęściej w formie warsztatów zdalnych, podczas których wspólnie wypracowujemy rozwiązania lub konsultujemy opracowany przeze mnie samodzielnie fragment strategii (w takiej sytuacji Twoim zadaniem jest wniesienie sugestii i uwag oraz udzielenie informacji zwrotnej).

Jakie są moje zadania?

Strategia powstaje jako efekt Twojej i mojej współpracy. W czasie jej wypracowywania czeka nas ok. 4-6 spotkań zdalnych, do części z nich będziesz musiał się przygotować, np. odrobić pracę domową: zebrać referencje/ opinie od byłych/ obecnych pracodawców/ współpracowników/ partnerów biznesowych, wykonać testy/ ćwiczenia, przemyśleć zaproponowane rozwiązania, dokonać selekcji w oparciu o pogłębioną refleksję lub wybrane narzędzie, w praktyce wypróbować jakieś rozwiązanie (aby zweryfikować np. na ile przychodzi Ci one z łatwością, pasuje do Ciebie) i tym podobne.

Co zawiera strategia?

Tutaj znajdziesz typowy spis treści strategii marki osobistej.

Pamiętaj, że zakres strategii marki osobistej jest każdorazowo dopasowywany (nie ma dwóch takich samych strategii marki).

Ile kosztuje opracowanie strategii marki osobistej?

Konkretną cenę będę w stanie podać Ci po darmowych i niezobowiązujących konsultacjach (trwających do 30 minut).

Puść mi w tej sprawie maila, uzgodnimy dogodny termin rozmowy na Google Meet lub Teams.

Kiedy mogę liczyć na pierwsze efekty?

Wszystko zależy od celu, dla którego strategia marki osobistej jest tworzona.

Elementem strategii jest harmonogram, w którym znajdziesz zdefiniowane kluczowe kroki/ zadania oraz kamienie milowe – to one będą miernikiem Twoich postępów.

ZOBACZ OPINIE OSÓB, DLA KTÓRYCH OPRACOWAŁEM STRATEGIE MARKI OSOBISTEJ

Maja Lose

// Zobacz case study wykonanej strategii marki osobistej

Lubię pracować z Krzysztofem, bo jest niezwykle cierpliwy i otwarty na sugestie.

Uważam też, że oddanie Krzysztofowi opracowania strategii marki osobistej było dobrym pomysłem.

Bardzo cenię Krzysztofa za zaangażowanie i energię, a także za coś, co można by określić „mobilizowaniem do odważnych pomysłów”.

Krzysztof jest nie tylko autorem strategii marki i projektantem elementów graficznych, ale wręcz managerem marki.

Kasper Lemiesz

// Zobacz case study wykonanej strategii marki osobistej

Przez cały proces tworzenia strategii marki osobistej czułem, że Krzysztof w pełni bierze odpowiedzialność za proces projektowy.

Czułem, że jest równie ciekawy tego, co razem wypracujemy, jak ja sam.

Poza efektem w postaci strategii, z której teraz korzystam tworząc swoją stronę www i ofertę, sesje z Krzysztofem pomagały mi lepiej zrozumieć to, kim jestem i co chcę dawać światu – w bardzo dosłownym znaczeniu.

Nasze spotkanie były dla mnie też pracą nad sobą. Czułem się głęboko szanowany i wspierany.

ZOBACZ PORTFOLIO ZREALIZOWANYCH STRATEGII MAREK OSOBISTYCH

Maja Lose

Pomogłem Mai wypracować strategię marki osobistej obejmującą m.in.: segmenty grup docelowych (w tym odbiorców biznesowych), wartości marki, kluczowe skojarzenia z marką, pozycjonowanie oraz osobowość i archetypy marki, kanały komunikacji i promocji sprzedaży, tematy i formaty komunikacji, styl języka marki oraz story marki.

Kasper Lemiesz

Pomogłem Kasprowi pogłębić zrozumienie ukrytych potrzeb jego klientów i interesariuszy, uporządkować listę usług, dopracować trafiające w sedno korzyści i propozycje wartości oraz opracować wyróżniającą komunikację jego marki osobistej (obejmującą m.in.: uporządkowaną listę usług, media komunikacji i promocji, styl języka marki oraz tematy i formaty komunikacji).

Magdalena Krygiel-Bartoszewicz

Pomogłem Magdalenie uporządkować grupy docelowe oraz podbić propozycję wartości i wyróżniki marki, akcentując korzyści oraz unikalność jej metody nauki języka, podejścia i stylu pracy.

Alicja Kubacka

Pomogłem Alicji uporządkować wizerunek jej marki, podkreślić korzyści, w tym jej magnetyczną osobowość, opracować trafną obietnicę marki oraz przygotować ofertę dopasowaną do problemów i przeszkód oraz pragnień i potrzeb klientek.

Agnieszka Ochnik

Pomogłem Agnieszce odnaleźć wyróżniki jej marki oraz atrakcyjnie je wyrazić opracowując angażującą komunikację, m.in. poprzez cykle postów oraz tematy i formaty komunikacji budujące zaufanie i sympatię do marki oraz ułatwiające dotarcie do decydentów.

Więcej przykładów

Zobacz portfolio zrealizowanych strategii marek i komunikacji marek przez moją agencję – Ever for Brands.

ZAREZERWUJ TERMIN DARMOWYCH
I NIEZOBOWIĄZUJĄCYCH 0,5 GODZINNYCH KONSULTACJI TWOJEJ MARKI OSOBISTEJ

ZAINTERESOWANY OPRACOWANIEM STRATEGII MARKI OSOBISTEJ POD ROZWÓJ KARIERY LUB BIZNESU?

Napisz do mnie! To nic nie kosztuje i do niczego Cię nie zobowiązuje.
Chcesz skorzystać z darmowych konsultacji? Zamówisz je tutaj.

Zgoda na przetwarzanie danych