Czym jest job crafting, tłumaczony często na polski jako przekształcanie pracy?

To metoda, która umożliwia pracownikowi dopasowanie pracy do siebie – swoich potrzeb, wartości, misji, a przede wszystkich mocnych stron, talentów i umiejętności. Słowem – uszycie pracy na swoją miarę.

Na zaproszenie HRlink oraz GoldenLine starałem się przewidzieć, jak będzie rozwijało się to podejście w najbliższych latach (głównie w firmach realizujących programy employer brandingowe).

U dołu znajdziesz cały raport do pobrania za darmo, a w nim garść inspiracji dotyczących wyzwań i perspektyw HR i EB na najbliższe lata, między innymi mój tekst o job craftingu. Dobrej lektury!

 

Job crafting – wizja 2023

 

Job crafting to działanie podejmowane przez pracownika polegające na modyfikacji obecnego miejsca pracy, zadań i obowiązków, tak aby dopasować je do indywidualnych potrzeb, zwiększyć poczucie sensu, satysfakcji oraz – w najszerszym znaczeniu – polepszyć własny dobrostan.

Myśląc o bliskiej przyszłości programów job craftingowych lub szerzej – działań well-beingowych w obszarze samopoczucia, zdrowia psychicznego oraz rozwoju – powinniśmy zobaczyć zarówno więcej inicjatyw oddolnych podejmowanych przez pracowników (zachęconych poczuciem wpływu na kształt pracy oraz na obowiązki negocjowane analogicznie jak podwyżka), działań je wspierających po stronie pracodawców oraz inicjowanych przez samych pracodawców.

W perspektywie 2023 roku zauważmy wzrost udziału szkoleń dot. rozpoznawania potencjału, talentów i mocnych stron pracowników, coachingu i programów mentoringowych (oferowanych już nie do wąskiego grona menadżerów, ale szeregowych pracowników), jak również udział trenerów lub coachów i facylitatorów (wewnętrznych i zewnętrznych) pomagających wykorzystać rozpoznany potencjał pracowników i całych zespołów z korzyścią dla pracodawcy (efektywność, zaangażowanie, lojalność, identyfikacja), jak i pracowników (poczucie celu, sensu, autonomii, wpływu i znaczenia pracy).

Wsparcie w uszyciu pracy na własną miarę w szczególności sprzyjać będzie wzrastająca rola cyfryzacji, praca w zespołach rozproszonych i zdalnych (utrzymująca się pandemia) oraz automatyzacja z wykorzystaniem programów i narzędzi ułatwiających pracę lub skracających czynności postrzegane jako żmudne, rutynowe, nudne. Elastyczność pracy – oraz stopień jej dopasowania z uwzględnieniem własnych stylów pracy, talentów, mocnych stron, predyspozycji, barier, ograniczeń i innych preferencji – stanie się kluczowym czynnikiem konkurencji pomiędzy firmami walczącymi o talenty, zmagającymi z rotacją, obniżoną efektywnością czy wypaleniem zawodowym.

 

Job crafting – wizja 2026

 

Wzrośnie rola aktywnego kształtowania pracy przez pracownika (ograniczona minimalną efektywnością lub wynikami), jak również wsparcie pracodawców dla tego typu działań (stających się w 2026 roku branżową normą).

Autentyczne poczucie sprawczości, autonomii, sensu i celu pracy zwiększy zaangażowanie pracowników, a w połączeniu z programami well-beingowymi oraz sprawiedliwym wynagradzaniem – ich lojalność. Czy po czasach pokolenia baby boomersów wyobrażaliście sobie firmę, w której pracownik przepracował… całe życie lub znaczną jego część?


Wsparciu pracowników będzie towarzyszył up- i reskiling, czyli nauka nowych oraz rozwój już posiadanych umiejętności i kompetencji, powiązanych z celami zawodowymi pracowników (oraz zgodnie z ich autentycznym poczuciem misji, jak również wynegocjowanymi z zespołem i szefem celami działu/ firmy). 

Podobnie jak w roku 2023 kluczowy będzie udział trenerów, coachów i facylitatorów, uwalniających bariery i pozwalających rozkwitnąć potencjałowi pracowników, jak również szkolenia, rozwój i superwizje zarządzających zespołami oraz liderów organizacji.

Zmiany obejmą również rekrutacje, która w większym stopniu oraz na wcześniejszym niż do tej pory etapie będzie rozpoznawać potencjały kandydata (kompetencje, mocne strony, styl pracy, zachowania, pracy zespołowej i in.) – badać istniejące dopasowanie lub możliwości dopasowania się. 

Rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacji, robotyzacji, big data oraz outsourcing pozwolą przejąć część obowiązków oraz odciążyć pracownika z rutynowych zadań (obniżających jego satysfakcję z pracy) oraz z większym dopasowaniem zaprojektować zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju (zderzając ograniczenia z możliwościami) oraz wcześniej rozpoznawać pojawiające się problemy i reagować na nie.

Na jakie efekty możemy liczyć? Poprawa wydajności (jednostkowej i całych zespołów), zwiększone poczucie odpowiedzialności za pracę własną (i pracę zespołu), zadowolenie z pracy, obniżona rotacja, autentyczne zaangażowanie i utożsamienie z wartościami firmy.

 


 

Job crafting - praca szyta na miarę.
Job crafting - perspektywa 2023 oraz 2026.

 


 

Pobierz cały raport People Trends 2026 od HRlink i GoldenLine w formacie PDF