Odkryj misję, ustal cele zawodowe i przejmij kontrolę nad karierą!

Chcesz odpowiedzieć na pytanie o cele zawodowe, ponieważ…

p

Szukasz pierwszej pracy,
dopiero budujesz
swoje doświadczenie

Jeśli tak, sprawdź program
Power CV i/ lub Wsparcie na starcie

Chcesz odkryć misję,
ustalić lub sprecyzować cele zawodowe,
by świadomie wytyczyć ścieżkę
i przejąć kontrolę nad swoją karierą!

Jeśli tak,
czytaj dalej

r

Nie interesuje Cię praca nad misją/ celami zawodowymi — szukasz narzędzi aktywnego poszukiwania pracy

Jeśli tak, sprawdź program:
Brand yourself lub LinkedIn up

Poczucie sensu i wyższego celu bez propagandy sukcesu

Czym są cele zawodowe i czym jest misja? Co z tego będę mieć?

To nie kołczingowe trolololo.

Zdefiniowanie celów zawodowych pomoże Ci świeżo spojrzeć na Twoją zawodową przyszłość – wyznaczyć dalszy kierunek rozwoju (lub skorygować dotychczasowy) z uwzględnieniem Twoich potrzeb, wartości, wewnętrznej motywacji, jak i potencjału i zasobów.

Pozwoli także zderzyć Twoje wyobrażenie o pracy i karierze z możliwościami rynku pracy.

Ułatwi zaprojektowanie dopasowanej ścieżki kariery, pozwoli uniknąć błędów lub krętych ścieżek.

W praktyce dobrze zdefiniowane i realizowane cele zawodowe mogą przyspieszyć awans, zwiększyć Twoją atrakcyjność na rynku pracy, ułatwić zmianę pracy na bardziej dopasowaną, satysfakcjonującą, czy lepiej płatną.

Misja z kolei odnosi się do istniejących zasobów – to tego, kim już teraz jesteś, i co robisz najlepiej.

To faktyczne, autentyczne, siedzące głęboko w Tobie – chodź czasami ukryte – wyobrażenie o życiu, pracy i karierze, które budzi wewnętrzną motywację i jest motorem do działania.

Misja łączy sens, talent i przyjemność. To działania, które realizują Twoje osobiste wartości (oraz mają wartość dla innych). To aktywności, do których nie trzeba Cię pchać, ponieważ same w sobie dają przyjemność (i spełnienie) oraz głębokie poczucie sensu.

Co zyskasz dzięki ustaleniu celów zawodowych oraz swojej misji?

Poczucie sensu swojej pracy

Spójność między tym, kim jesteś i co robisz

Pewność, że kierunek, który obrałeś, jest oparty o Twoje istniejące zasoby i talenty oraz zgody z Twoimi wartościami i celami

Możliwość realizowania w pracy pełni Twojego potencjału (lub świadomej decyzji o zmianie pracy, kiedy nie będziesz mógł się realizować)

Poczucie sprawstwa oraz wpływu na Twoją karierę

Większy wpływ na rzeczywistość poprzez własną pracę

Ukierunkowany rozwój

Większą satysfakcję z czynionych postępów

Większe poczucie sensu i satysfakcji z pracy

Długoterminowo – spełnienie zawodowe

Praktyczne konsultacje jeden na jeden, w trakcie których

Rozpoznamy i przeanalizujemy Twoje zasoby, tj. potencjał osobisty i zawodowy w domenie umiejętności, relacji, osobowości oraz zapału z wykorzystaniem metody Konta kariery Jona Acuffa.

Ustalimy Twoje kluczowe pragnienia i potrzeby oraz postrzegane problemy i przeszkody dotyczące pracy i kariery.
Zweryfikujemy Twoje przekonania, które mogą ułatwiać lub utrudniać realizację celów zawodowych.

Znajdziemy Twoją misję (wewnętrzną motywację) z wykorzystaniem modelu Golden Circle Simona Sineka oraz wyobrażenie o pracy marzeń z użyciem narzędzia Wizji w pięciu krokach Davida Sibbeta lub Wizji na okładkę.

Z wykorzystaniem Kart wartości oraz metody 5 Whys rozpoznamy wartości leżące u podstaw Twojej misji.
Cele zawodowe i misję pogłębimy o Pytania coachingowe.

Uporządkujemy Twoje cele zawodowe – rozpiszemy cel główny na podcele, a podcele na projekty i zadania oraz ustalimy ich kamienie milowe.
Opracujemy ścieżkę rozwoju zawodowego.

Określimy dodatkowe niezbędne zasoby w dziedzinie wykształcenia, doświadczenia i umiejętności (np. studia, kursy, szkolenia, certyfikaty, licencje, znajomość narzędzi, metod, języków i tym podobne) na ścieżce do realizacji celu zawodowego.

Zastanowimy się, które spośród do tej pory podejmowanych działań należy całkowicie wyeliminować, wzmocnić, zredukować lub stworzyć (od podstaw), aby zsynchronizować je z zaprojektowaną ścieżką kariery (oraz celami zawodowymi i misją). Wykorzystamy do tego Diagram czterech działań Strategii błękitnego oceanu.

Z użyciem Kart archetypów określimy rolę społeczną zgodną z Twoją misją, czyli naturalną dla Ciebie funkcję względem grupy docelowej (np. Patriarcha, którego obietnicą jest porządek, determinacja w dążeniu do celu oraz samodyscyplina).

Poszukamy dodatkowych szans i okazji rozwojowych – kursów, szkoleń, warsztatów, certyfikacji, konkursów, działań wolontariackich, projektów i innych – które podbiją Twoją wartość na rynku pracy oraz odróżnią Cię od konkurentów.

Jak pracujemy?

Konsultacje obejmują cztery sesje spotkań po 60 minut. Spotykamy się na Google Meet lub Teams.

Przed spotkaniem – trwającym 60 minut – otrzymasz ode mnie jego krótką agendę.
W czasie sesji – pracując warsztatowo – wykorzystujemy sprawdzone modele, narzędzia, metody lub schematy postępowania, które pozwolą wypracować Twoją misję, określić cele zawodowe oraz ustalić plan działań.

Co jeszcze otrzymasz?

Bonus 1

Szablon praktycznego kalendarza, pozwalający Ci rozpisać cele zawodowe na kamienie milowe, projekty i zadania.

Bonus 2

Ćwiczenia pogłębiające materiał z sesji.

O mnie

Od 13 lat buduję strategie marki i strategie komunikacji dla firm, produktów i osób
w oparciu o sprawdzone metody i modele takie jak np. Design thinking czy podejścia zwinne.

Byłem brand researcherem i brand plannerem w agencji brandingu strategicznego, pracowałem w Allegro dla marki Ceneo jako specjalista ds. marketingu i employer brandingu. Od 6 lat działam pod własną marką pracując dla soloprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm.

Więcej o moim doświadczeniu przeczytasz na tej stronie lub bezpośrednio na LinkedIn.

W ramach pracy

Praktycznych narzędzi ustalania celów zawodowych i misji

Sesje konsultacyjne trwające łącznie 4 godziny

Dodatkowe bonusy. Zeszyt ćwiczeń i kalendarz celów

Najczęstsze pytania
i odpowiedzi

Jak w praktyce wyglądają warsztaty zdalne?

Zobacz, jak wyglądają konsultacje wypracowujące misję i cele zawodowe.

Z jakich narzędzi korzystamy?

Pracujemy wykorzystując proste narzędzie on-line, głównie Google Doc i Jamboard.

Dodatkowe materiały – czytanki, zadania i ćwiczenia – znajdziesz w udostępnionym Ci folderze Google Drive.

Jeśli zaś pytasz o to, z jakich narzędzi, metod czy modeli korzystamy – znajdziesz je tutaj.

Jaki będzie efekt? Co dzięki temu zyskam?

Zobacz długą listę korzyści, którą przyniesie Ci zdefiniowanie celów zawodowych oraz opracowanie misji.

Jak mam przygotować się do warsztatów?

Na kilka dni przed konsultacjami otrzymasz ode mnie maila z agendą spotkania oraz zadaniami do wykonania.

Spotykamy się indywidualnie, czy w grupie?

Pracujemy indywidualnie – jeden na jeden.

Taka forma pozwala mi skupić się w stu procentach na Twoim celu zawodowym oraz przygotować skrojone pod niego, i Ciebie, rozwiązania.

Jaki jest czas trwania konsultacji?

Konsultacje to czterech konsultacji on-line.

Każde z nich trwa 60 minut.

Co znaczy, że konsultacje mają charakter warsztatowy?

To nie wykład, pogadanka, czy gadająca głowa.

W czasie konsultacji aktywnie wypracowujemy rozwiązania, robimy ćwiczenia, wyprowadzamy wnioski, szukamy rozwiązań, ustalamy ścieżkę kariery oraz harmonogramów celów i zadań.

Wszystko nad czym pracujemy, co na bieżąco omawiamy, znajduje swój wyraz w notatkach, do których masz bieżący wgląd.

Zobacz opinie od osób, z którymi pracowałem nad misją i celami zawodowymi

Laura Schock

W czym konkretnie pomogłem?

Podczas pracy tutorskiej z Krzysztofem odkryłam moje wartości i misję, korzystając między innymi z narzędzi pracy projektowej oraz ćwiczeń (np. 5 Whys).

W czasie konsultacji okazało się, że pierwotnie zakładany przeze mnie cel – między innymi pod wpływem analizy, pogłębionego wglądu oraz testowania przeze mnie dodatkowych opcji – uległ zmianie.

To odkrycie dało mi dużą wartość, ponieważ uświadomiło mi, do czego tak naprawdę dążę, co jest moim prawdziwym środkiem wyrazu, żywiołem, który jeszcze lepiej oddaje to, kim jestem.

Krzysztof pomógł mi również w skutecznej diagnozie talentów, mocnych stron i predyspozycji zawodowych.

Po każdych zajęciach wychodziłam zmotywowana i gotowa na kolejne wyzwania.

Profil Laury na Facebooku

Zainteresowany konsultacjami na temat misji i celów zawodowych?

Zgoda na przetwarzanie danych